ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Poliklinika Zelený pruh, Medicon a.s.

Částečně přístupný
Kontakty

Roškotova 1717/2
Praha 4 – Braník

telefon +420 234105111


email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WEB 

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný ANO Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa ANO Úzké dveře nebo průjezdy ANO Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO

Vstup:

Budova je obtížně dostupná, je umístěna ve svažitém terénu, s přístupem svažitým terénem a přes schodiště. Přístup od MHD je od zastávky Zelený pruh obchozí trasou (délka cca 270 m) z ulice U Družstva Práce a dále vpravo (severní odbočkou) do Roškotovy ulice. Ulice posledních 100 m ke vstupu k budově je bez chodníku, povrch je asfaltový. Kolmo na vozovku ke vchodu stoupá (sklon 4,5 %, délka 680 cm) přístupová komunikace z mozaikové dlažby.

Hlavní vstup je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 93 cm, vedlejší křídlo šířka 97 cm), otevírají se směrem ven. Vpravo před vchodem je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 137 cm, odsazení od rohu 72 cm). Za vchodem je nepravidelné zádveří (min. šířka 238 cm, hloubka 321 cm) a do interiéru vedou dvoukřídlé dveře stejných parametrů jako vstupní, otevírají se směrem do zádveří.

Budova má několik vedlejších uzavřených vstupů, využívá se vstup od parkoviště umístěného z boční západní strany. Vstup je jednokřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 90 cm), otevírají se směrem ven, do interiéru dále k výtahům vedou dvoukřídlé dveře (hlavní křídlo šířka 71 cm, vedlejší křídlo šířka 74 cm), otevírají se směrem ven.

Interiér:

Přízemí

Za hlavním vstupem je vpravo vrátnice s okénkem (výška 99 cm), vlevo je ordinace na odběry s přístrojem na pořadová čísla (výška 128 cm), v prostoru chodby, který slouží jako čekárna je k dispozici mobilní nábytek. Dále do interiéru vedou trvale otevřené dvoukřídlé dveře (šířka průchodu 144 cm), vedou do chodby směrem k výtahům a k ordinacím stomatologie a k příjmu pacientů.

Poliklinika disponuje prostory od -2. suterénu do 7. patra. K dispozici jsou tři výtahy, ve směru od hlavního vstupu je v chodbě vlevo umístěn velký výtah, vpravo je dvojice výtahů menších rozměrů, spojují všechna podlaží. Informační cedule jsou nastavené z pozice přístupu od dvojice malých výtahů, stejně jako následující popis.

-2. suterén

Zde je umístěno Mamma centrum, od dvojice výtahů je vstup na oddělení dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 54 cm), otevírají se směrem k výtahům. Vpravo u dveří je umístěna zvonková signalizace (výška 144 cm).  Na oddělení je recepce s pultem (výška 108 cm a 63 cm). K dispozici je upravená toaleta, v době mapování (říjen 2016) mimo provoz.

-1. suterén

Zde je umístěna rehabilitace, od dvojice výtahů je vstup na oddělení dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 54 cm), otevírají se směrem k výtahům. Vlevo u dveří v rohu je umístěna zvonková signalizace (výška 151 cm).  Na oddělení je k dispozici recepce, na rehabilitaci je 9 tělocvičen. Přístup k terapiím umístěným vlevo je přes dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm), otevírají se směrem ven a dále přes rampu (sklon 8 %, šířka 232 cm, délka 357 cm, oboustranná madla výška 90 cm). K dispozici je upravená toaleta.

1. patro

Zde je umístěna klinika následné péče, oddělení je uzavřeno, od dvojice výtahů je vstup na oddělení dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 54 cm), otevírají se směrem k výtahům.  Vlevo u dveří je umístěna obousměrná zvonková signalizace (výška 139 cm, odsazení od rohu 28 cm). Součástí vnitřního vybavení oddělení je upravené hygienické zázemí.

2. patro

Vstup na oddělení je dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 54 cm), otevírají se směrem k výtahům.

Vlevo umístěna ergometrie, EKG, imunologie, dětský lékař, vpravo je klinika následné péče a oční a další lékařské odbornosti.

3.patro

Vstup na oddělení je od dvojice výtahů dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 54 cm), otevírají se směrem k výtahům.

Vlevo je umístěna neurologie, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají se směrem ven, vpravo u dveří je umístěna zvonková signalizace (výška 142 cm).  Na oddělení je k dispozici recepce s pultem (výška 111 cm). Vpravo je umístěna psychiatrie a psychologie.

4.patro

Vlevo je ordinace gynekologie, praktický lékař, dětské oddělení, vpravo je umístěno ORL, foniatrie, chirurgie, přístup na ORL je přes dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm), otevírají se směrem ven.

5.patro

Vstup na oddělení je od dvojice výtahů dvoukřídlými dveřmi (hlavní křídlo šířka 89 cm, vedlejší křídlo šířka 54 cm), otevírají se směrem k výtahům. Rovně je vstup na recepci (výška 135 cm), vlevo je vstup přes dvoukřídlé dveře (šířka 2x 70 cm) na onkocentrum, k dispozici je upravená toaleta, která je součástí stacionáře. Vpravo je průchod k ordinacím sono.

6.patro

Patro neslouží pro veřejnost, zde jsou umístěny kanceláře.

7.patro

Patro v době mapování uzavřeno.

Vstupy do všech ordinací mají dostatečnou šířku (min. 80 cm) bez prahů nebo s nízkým prahem (výška do 2 cm). Zúžené průchody jsou u hlavních křídel dvoukřídlých dveří uvnitř některých oddělení (-1. suterén rehabilitace, 4. patro ORL, 5. patro onkocentrum).

Výtah:

 

Velký osobní výtah (automaticky otevírané dveře šířka 110 cm, klec šířka 141 cm, hloubka 239 cm) spojuje -2. suterén až 7. patro, s výjimkou 1. patra, kdy je přístup k ovladači pouze na klíč, neboť v tomto podlaží zastavuje výtah uvnitř lůžkového oddělení. Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce 111 cm v rohu niky (hloubka 20 cm), ovladače uvnitř klece jsou ve výšce 116 cm (odsazení od rohu 54 cm). Ve vybavení klece je zrcadlo na čelní stěně (výška 94 cm) a madlo (výška 92 cm) umístěné na boční stěně, sedátko chybí. Výtah je volně přístupný.

Dvojice menších výtahů (automaticky otevírané dveře šířka 80 cm, klec šířka 88 cm, hloubka 109 cm) s totožnými parametry spojuje -2. suterén až 7. patro.  Ovladače na nástupních místech jsou ve výšce 111 cm a jsou umístěné mezi oběma vstupy do výtahů, ovladače uvnitř klece jsou ve výšce 123 cm, jsou umístěny v rohu. Ve vybavení klece je zrcadlo a madlo (výška 100 cm) umístěné na čelní stěně, sedátko chybí. Výtahy jsou volně přístupné.

WC:

-1. suterén

Přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 236 cm, hloubka 217 cm) se sprchovací plochou a ruční sprchou (nevyužívá se) je umístěna na oddělení rehabilitace. Přístup k míse WC je z pohledu od vstupních dveří zprava (šířka 88 cm + volná sprchovací plocha šířka 89 cm), prostor byl částečně blokován mobilními prvky (židle). Mísa WC je opatřena sklopným madlem vpravo, pevné madlo na stěně chybí. Umyvadlo je ve výklenku (šířka 120 cm, hloubka 53 cm), madlo u umyvadla chybí. Kabina je opatřena nouzovou signalizací u mísy WC (výška 106 cm) a u dveří (výška 123 cm). Kabina je uzamčená, zavírání je na klíč i z vnitřní strany kabiny, klíč je k dispozici na recepci.

-2. suterén

Přístupná samostatná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 173 cm, hloubka 185 cm) je umístěna v na oddělení Mamma centrum. Přístup k míse WC je z pohledu od vstupních dveří zprava (šířka 106 cm), prostor vedle mísy byl blokován mobilními prvky (židle). Mísa WC je opatřena sklopnými madly. Umyvadlo je opatřeno sklopným madlem. Kabina se otevírá pomocí mince. V době mapování (říjen 2016) byla z technických důvodů mimo provoz.

Běžné toalety v budově mají zúžený průchod (šířka 60 až 70 cm).

Parkování:

K dispozici jsou tři vyhrazená kolmá stání před hlavním vstupem, pouze jedno stání má parametry s upravenou větší šířkou.

Galerie:
Poliklinika Zelený pruh, Medicon a.s.   Poliklinika Zelený pruh, Medicon a.s.   Poliklinika Zelený pruh, Medicon a.s.   Poliklinika Zelený pruh, Medicon a.s.
Mapa