Základní škola Ohradní

Nepřístupný
Kontakty

Ohradní 1366/49
Praha 4 – Michle

telefon +420 261109526


email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WEB 

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem NE Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy ANO Přístupná toaleta NE Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO

Vstup:

Přístup k budově je svažitou Ohradní ulicí (sklon 5 až 7 %).  K hlavnímu vstupu vede nejprve série schodů (+4, +4, +4, +5 schodů), přímo před hlavním vchodem jsou další +4 schody. Vstup je dvojími dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 85 cm), otevírají se směrem ven, používají se dveře vpravo. Následuje zádveří (šířka 870 cm, hloubka 178 cm) a vstupní dveře do interiéru s totožnými parametry jako vstupní. Jsou opatřené obousměrnou zvonkovou signalizací (výška 138 cm) umístěnou u dveří vlevo. Vstup vede do A1 pavilonu.

Vedlejší vstup je situovaný vlevo vedle hlavního a vede do pavilonu A1, přístupová trasa částečně kompenzuje hlavní schodiště, přístup je obchozí stoupající asfaltovou cestou (sklon 5 %, délka 38 m) až ke  vstupu. Před vchodem jsou +3 schody.  Vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm), otevírají se směrem ven.

Zadní vstup je situován v horní úrovni terénu a vede do západní sekce budovy, do pavilonu B. Přístup je nejprve k vratům prudším stoupajícím asfaltovým chodníkem (sklon 9 %, šířka 220 cm, délka 12 m). Před vchodem jsou +2 schody, vstup je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 70 cm), otevírají se směrem ven.

Další vstup vede do družiny, přes boční schodiště (+3, +4 schody) umístěné vpravo od hlavního schodiště, před vstupem jsou vpravo další +4 schody, vstupní dvoukřídlé dveře (šířka 2x 74 cm) se otevírají směrem ven.

Přístupy do zahrady a venkovní sportoviště, venkovní vchody do všech pavilonů (s výjimkou D s přístupem vnitřními schodišti) jsou přes svažitý terén nebo venkovní schodiště.

Interiér:

Budova školy se skládá z pěti vzájemně propojených pavilonů, přístup do všech vnitřních prostor vede přes schodiště. Pavilon A má tři patra s učebnami, B dvě patra s učebnami, v C jsou tři patra s družinou, učebnami, v D je jedno patro s jídelnou, pavilon E má dvě patra se šatnami, učebnou a tělocvičnami.

Za vstupem v A1 vlevo je umístěna hala s recepcí + bufetem (okénko výška 99 cm). Průchod z haly do šaten přilehlých pavilonů je dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 72 cm), otevírají se směrem ven.  Vnitřní průchody a dveře mají šířku min. 80 cm, do učeben vedou jednokřídlé dveře (šířka 90 cm), převážně s prahem (výška 2 až 3 cm).

Vybavení jídelny tvoří stoly (výška 72 cm, podjezd 69 cm) a výdejní pult (výška 88 cm).

Výtah:

Výtah není k dispozici.

WC:

Upravené hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování:

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Galerie:
Základní škola Ohradní   Základní škola Ohradní   Základní škola Ohradní   Základní škola Ohradní   Základní škola Ohradní
Mapa