Botanická zahrada Troja

Zeleň
Kontakty


Praha 7 – Troja

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta ANO Nepřístupná toaleta ANO

Popis:

Uživatelský popis objektu

Botanická zahrada se rozkládá v členitém terénu Trojské kotliny. Expozice otevřené veřejnosti jsou rozděleny na venkovní a skleníkové (Fata Morgana). Areál zahrnuje kromě Japonské zahrady, Severoamerické prérie či Mediteránu i památkově chráněnou vinici svaté Kláry.

Přístupové cesty

Rozlehlý areál zahrady má tři rovnocenné vstupy, severní z ulice K Pazderkám s velkou parkovací plochou, jihozápadní z ulice Nádvorní a jihovýchodní při křížení ulic Pod Havránkou a Trojská u vinice sv. Kláry.

S ohledem na svažitost zahrady jižním směrem je pro návštěvníky na vozíku nejvhodnější přístup ze severu. Z autobusové zastávky Na Pazderce vede přechod se sníženými obrubníky.

Přístupová cesta, která pokračuje z hlavní silnice podél parkoviště s vyhrazenými místy, je asfaltová s lehkými nerovnostmi. Za vstupní jednokřídlou brankou (šířka 90 cm) je pokladna (pult výška 116 cm).

Vstupní prostor s turniketem a postranní brankou (šířka 95 cm) je dlážděný středně hrubou dlažbou.

Přístup do zahrady z jihu je s ohledem na umístění areálu ve svahu poměrně obtížný. Od zastávky autobusu Botanická zahrada Troja stoupá k jihozápadnímu vstupu asfaltový chodník s občasným zúžením (šířka min. 83 cm) v podélném sklonu až 10 %, přičemž cestu místy komplikuje i značný příčný sklon až 8 %. Plocha před a za vstupní bránou (šířka 400 cm) má opět výrazný sklon (až 17 %). Hrubší betonový chodník vede ke kiosku s pokladnou (pult výška 100 cm). Do zahrady se vstupuje přes turnikety s postranní brankou (šířka 95 cm).

Jihovýchodní vstup se nachází přímo u autobusové zastávky Kovárna. V provozním objektu je umístěná pokladna a hygienické zázemí s upravenou kabinou. I zde se do zahrady vstupuje přes turnikety s postranní brankou (šířka 95 cm). Od vstupu stoupá vinicí sv. Kláry široká cesta s hrubou dlažbou a místy výrazným podélným sklonem (až 13 %), který je zejména v dolním úseku kombinovaný se sklonem příčným (4-8 %). 

Areál

Zahrada se skládá z několika celků, které představují různé biotopy. Lokalita je celkově svažitá a je potřeba počítat s většími sklony cest, zejména ve středním úseku.

Páteřní cesta, která vede od severního vstupu expozicemi v horní části areálu (Pivoňková louka, Stínomilné trvalky, Severoamerická polopoušť, Mokřad), má povrch z hrubší dlažby s mírným sklonem. Kolem jezírka lze projít po hlinitopísčité pevné pěšině do Arboreta, kterým vede jižním směrem mlatová cesta až k nepřístupné rozhledně. Následuje krátký úsek s nezpevněným hlinito-štěrkovým povrchem a podélným sklonem (6-12 %). Pítko v tomto místě má nejen obtížný přístup, ale i vysoko umístěný ventil.

Trasa opouští lesní část a pokračuje kolem skulptur s názvem Lamy a vyhlídkového místa s dřevěnými stoly. Povrch cesty, která klesá podél stráně střední částí areálu v podélném sklonu (8-13 %), je dlážděný. Včelařský domek po levé straně v expozici Medonosné rostliny je pouze obtížně přístupný po chodníku s výrazným sklonem (až 15 %) a velmi hrubým povrchem.

Cesty spodní části areálu s dominující Ornamentální zahradou mají už mírnější sklon (max. 10 %) a převážně mlatový, případně betonový povrch.

Altán s občerstvením „Botanická na talíři“(vstupní dveře šířka 83 cm) je přístupný s přístupnou toaletou i vyhlídkovou terasou. K dispozici jsou stoly (výška 79 cm) s možností podjezdu (výška 73 cm).

Nepřístupná je naopak Japonská zahrada s nepravidelnými schody a vinice sv. Kláry, ke které vede chodník s extrémním sklonem (až 21 %) a velmi hrubou dlažbou. Před viniční kaplí je navíc krátké schodiště (+6 schodů). 

Hygienické zázemí

V areálu se nacházejí celkem tři upravené toalety.

Přístupná toaleta (dveře šířka 90; kabina šířka 221 cm, hloubka 182 cm) je samostatná a nachází se v altánu „Botanická na talíři“. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má otočenou dispozici o 90° (WC mísa je kotvená na levé boční stěně). Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 108 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Upravená toaleta s nevhodnou dispozicí (dveře šířka 78 cm; kabina šířka 198 cm, hloubka 181 cm) se nachází v dobře přístupném objektu u severního vstupu. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Kabina má otočenou dispozici o 90°, přičemž WC mísa i umyvadlo jsou vedle sebe kotvené na pravé boční stěně. Prostor pro vozík vedle WC mísy je tedy nedostatečný. Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem.

Přístupná kabina (dveře šířka 80 cm; kabina šířka min. 185 cm, hloubka min. 183 cm) s nepravidelným půdorysem je sloučená pro muže a ženy. Nachází se jihovýchodního vstupu. Uzamyká se, klíč je k dispozici vedle v pokladně. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka min. 100 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Pevné madlo je krátké (délka 54 cm). Umyvadlová baterie je vybavená pouze tlačítkem, nemá páku, obsluha může být obtížná. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult.

Parkování

Na parkovišti u severního vstupu jsou 2 vyhrazená parkovací stání.

Galerie:
Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja   Botanická zahrada Troja
Mapa