Park Klárov

Zeleň
Kontakty


Praha 1

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody NE Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta NE Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta NE

Popis:

Neoplocená, celoročně otevřená parková plocha se nachází v jihovýchodní části prostoru Klárova. Navazuje na Mánesův most a rušný dopravní uzel, kde se protíná několik tramvajových tratí a linka A pražského metra.

Součástí parku jsou dva významné pomníky, a to památník II. odboji – bronzový pomník ve tvaru potrhané české vlajky na žulovém podstavci a památník Okřídlený lev – pomník věnovaný československým letcům, kteří za druhé světové války působili v Britském královském letectvu.

Přístupové cesty

Tramvajová zastávka Malostranská je částečně přístupná v obou směrech, nájezd na ostrůvek při označníku ve směru Chotkovy sady je však významně zúžený (šířka 90 cm včetně bezpečnostního odstupu). Protilehlé tramvajové ostrůvky jsou propojené mezi sebou i s chodníky dvěma přechody se sníženými obrubníky, povrch ulice však tvoří hrubá dlažba, navíc je třeba překonat koleje. Přilehlá stejnojmenná stanice metra je bariérová.

Areál

Areál je poměrně dobře dostupný. Od tramvajové zastávky stoupá směrem k památníku Okřídlený lev široký chodník v mírném sklonu (do 5 %) s rovnou velkoformátovou dlažbou. Navazující cesty lemující travnaté plochy mají povrch z hrubší kamenné dlažby nebo udržovaného maltu.

Po celé parkové ploše jsou rozmístěné lavičky.

Od památníku II. odboje stoupá ve sklonu 6-10 % cesta k upravenému přechodu na Mánesův most. Obvodový chodník podél Kosárkova nábřeží i úsek mezi mostem a tramvajovým uzlem jsou opatřeny mozaikovou dlažbou bez obtížnějšího skonu.

Součástí parku je oplocené dětské hřiště (branka šířka 90 cm). Jeho povrch tvoří v místě vstupu a pod lavičkami hrubší kamenná dlažba, dopadová plocha pod herními prvky je nezpevněná písková.

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání je k dispozici na Kosárkově nábřeží u Mánesova mostu.

 

Mapováno 11/2022

Galerie:
Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov   Park Klárov
Mapa