ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Botanická zahrada a Rozárium

Zeleň
Kontakty


Olomouc

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem NE Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta NE Částečně přístupná toaleta ANO Nepřístupná toaleta ANO

Popis:

Vstup

Areál botanické zahrady s rozáriem, Zahradou smyslů pro nevidomé a dalšími celky se rozkládá na ploše tzv. Korunní pevnůstky v Bezručových sadech. Rozsáhlý komplex má dva vstupy.

U východního (spodního) vchodu do rozária z ulice 17. listopadu je schodiště (-6 schodů), které překonává jednoramenná betonová rampa (skon 6-8 %, šířka  423 cm, délka 790 cm) s oboustranným madlem (výška 90 cm). Vedle otevřeného vstupu se nachází informační centrum s pokladnou (dveře šířka 99 cm, práh výška  2 cm, pult výška 81 cm). Navazující část areálu je v rovině, travnatá a růžová pole oddělují široké mlatovo-štěrkové nebo panelové cesty. Směrem k západu začíná parková plocha stoupat. Převýšení u altánů je řešeno krátkými schodišti, která překonávají prudší betonové rampy (sklon až 15 %, délka max. 500 cm).

Západní vstup v horní části areálu je situován u mostku přes Mlýnský potok v blízkosti hranolové strážní věže Michalský výpad. Betonový povrch mostu přechází přes úzký pruh hrubé dlažby (šířka 30 cm) do mlatovo-štěrkového povrchu vstupního prostranství. Před infocentrem (dveře šířka 90 cm, pult výška 100 cm) s pokladnou a toaletami má přístupová cesta výrazný podélný sklon (až 13 %). Navazující areálové cesty jsou převážně asfaltové s proměnlivým sklonem (až 10 %).

Areál

Spodní část s rozáriem odděluje od horní zahrady pevnostní val s alpinem, který překonává centrálně umístěná soustava schodišť. Val lze při severní hranici areálu (kolem tenisových kurtů) obejít po asfaltové cestě s výraznějším podélným sklonem (až 11 %).

Zahrada smyslů určená pro nevidomé a slabozraké návštěvníky se nachází blíže západnímu vstupu, se kterým je propojena asfaltovou komunikací. Zvýšené záhony s haptickými prvky lemují rovné cesty s velkoformátovou dlažbou.

Manipulační prostor v celém areálu je dostatečný. Všechny průjezdy jsou široké min. 80 cm. Povrchy cest tvoří střídavě asfalt, beton a mlat s jemným štěrkem.

Výtah

Výtah není k dispozici.

Hygienické zázemí

V areálu jsou dvě upravené toalety, jedna v rozáriu a druhá u západního vstupu.

Částečně přístupná toaleta – Rozárium

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 94 cm; kabina šířka 204 cm, hloubka 278 cm) je samostatná a nachází se v kontejnerovém objektu. Před vstupem do kabiny je vyrovnávací nájezd (sklon 12,5 %, délka 100 cm) a dvojitý práh (výška 2x 2 cm). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 140 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním pevným a jedním sklopným madlem. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult.

Částečně přístupná toaleta – Západní vstup

Částečně přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 174 cm) je samostatná a je součástí infocentra (viz Vstup). Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 131 cm). Toaletní mísa je vybavena pouze jedním pevným madlem.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Galerie:
Botanická zahrada a Rozárium   Botanická zahrada a Rozárium   Botanická zahrada a Rozárium   Botanická zahrada a Rozárium   Botanická zahrada a Rozárium   Botanická zahrada a Rozárium   Botanická zahrada a Rozárium
Mapa