ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Park Folimanka

Zeleň
Kontakty


Praha 2

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem ANO Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta NE Částečně přístupná toaleta ANO Nepřístupná toaleta ANO

Popis:

Rozlehlý park Folimanka, který se rozkládá na pomezí Vinohrad, Nuslí a Nového Města, v prostoru mezi potokem Botičem, Novoměstskými hradbami a ulicí Bělehradskou, je areál se svažitým terénem. Kromě relaxačních zón nabízí dětská hřiště, sportovní areál, dvě občerstvení a veřejné WC.

Přístupové cesty

Neoplocená parková plocha má několik vstupů. Z Ostrčilova náměstí (ze západní strany) vede do areálu asfaltová cesta s mírným slonem (do 6 %) v prvním úseku. Při dešti se na cestě, která probíhá prakticky celou spodní částí parku, tvoří velké kaluže.

Na cestu se z ulice Sekaninova přes potok Botič napojují tři mostky. První z nich, umístěný u Sportovní haly Folimanka, má z přilehlé cyklostezky krátký asfaltový nájezd (sklon 9 %), dále je sklon mírný (max. 6 %). Druhý most, který se nachází u ústí ulice Svatoplukova, je pro bezbariérový přístup nevhodný, postranní mostové chodníky nejsou na straně parku zakončeny sníženým obrubníkem, vozovka mezi nimi je dlážděná hrubou dlažbou s propadlinou. Třetí lomený mostek u ulice Nezamyslova má ve dvou úsecích obtížný sklon (26 %, délka 140 cm a 14,5 %, délka 12 m).

Ze severovýchodního cípu areálu z ulice Lublaňská klesá do střední části parku asfaltová komunikace opět s výraznějším sklonem (až 14 %).

Přístup ze severní části z ulice Horská od novoměstských hradeb a parku Ztracenka tvoří dlouhé kamenné schodiště. Soustava schodů vede do parku i z Nuselského mostu.

Areál

Podél Botiče je terén plochý, cesty mají převážně asfaltový povrch s poruchami a prohlubněmi, kde se za deštivého počasí vytvářejí velké kaluže. Kolem fontány je mozaiková dlažba, v okolí správcovského domku s občerstvením (pult výška 92) pak tvoří povrch rovná betonová dlažba. Mezi halou a správcovským domkem s občerstvením se střídá hrubší mozaika a asfalt. Pouze místy (např. u vstupu na dětské hřiště nebo kolem hudebního altánu) je povrch mlatový.

Kolem občerstvení (pult výška 110 cm) a veřejného WC (viz Hygienické zázemí) v jihovýchodní části parku je povrch dlážděný hrubší dlažbou.

Směrem ke Karlovu v místě bývalých vinic jsou velmi strmé svahy s obtížným přístupem (sklon až 20 %), svažité cesty (sklon až 14 %) vedou i z východní strany z ulice Lublaňská. Povrch komunikací v horní a střední části parku je převážně asfaltový, místy s poruchami. Výjimkou je cesta s hrubou kamennou dlažbou, která prudce klesá od Bastionu pod Nuselský most.

Lavičky jsou rozmístěné po celém parku.

Součástí spodní části areálu jsou neoplocené herní prvky umístěné u žulového kopečku pod Nuselským mostem, oplocené dětské hřiště (vstupní branka šířka 2x 164 cm) s mlatovým povrchem, oplocené hřiště na míčové hry s umělým tartanovým povrchem, fitness park a ping-pongový stůl na mlatovém povrchu.

Hygienické zázemí

Plocha před WC je dlážděná hrubší dlažbou. Dveře na toalety jsou jednokřídlé (šířka 85 cm) s dvojitým prahem (2+2 cm). Společná předsíň je prostorná. Upravená kabina (dveře šířka 85 cm; kabina šířka 226 cm, hloubka 199 cm) je samostatná. Označené jednokřídlé dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven. WC mísa je kotvená na levé boční stěně, umyvadlo naproti dveřím. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 99 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Součástí kabiny je sklopný přebalovací pult.

Parkování

Jedno vyhrazené parkovací stání je k dispozici v ulici Svatoplukova.

Poznámka

Mapováno 3/2023.

Galerie:
Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka   Park Folimanka
Mapa