ikona objektyOBJEKTY

služby, kultura, zdravotnictví ...

ikona dopravaDOPRAVA

individuální a hromadná

ikona zelenZELEŇ

zahrady, parky,
stezky

ikona mapaMAPA

systém zobrazení objektů na mapě

CZ / EN

Park Havlíčkovy sady

Zeleň
Kontakty


Praha

Přístupnost objektů
Obtížný povrch ANO Obtížný sklon ANO Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO Bezbariérový vstup bočním vchodem ANO Schody ANO Točité schodiště NE Výtah běžný NE Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu NE Ližiny nebo rampa NE Úzké dveře nebo průjezdy NE Přístupná toaleta ANO Částečně přístupná toaleta NE Nepřístupná toaleta ANO

Popis:

Havlíčkovy sady, známé také jako Grébovka, je rozlehlý a členitý park ohraničený ze severu ulicemi U Havlíčkových sadů a Rybalkovou, a na jihu potokem Botič.  V areálu s výrazně svažitým terénem se nachází Gröbeho vila, Pavilon, vinice s Viničním altánem, Grotta a usedlosti Horní a Dolní Landhauska. Kromě oplocené vinice je zahrada veřejnosti volně přístupná.

Přístupové cesty

Přístup do severní náhorní části parku s Gröbeho vilou a Pavilonem je možný z ulice Rybalkova v blízkosti křížení s ulicí Kozácká. Vedle dvoukřídlé vjezdové brány je branka pro pěší (šířka 89 cm), před kterou je krátký strmý úsek (až 13 %) asfaltového chodníku. Navazující areálová cesta má už rovný a pevný povrch. Vede k parteru před severním průčelím vily, kde jsou povrchy dlážděné hrubší mozaikou. Z hlavní komunikace pak odbočuje chodník opět s rovným a zpevněným povrchem k Pavilonu a dále k vyhlídkové terase lemované zdí.

Další možný přístup se nachází u ústí ulice Rostovská. Přilehlá vozovka a vjezdový prostor před dvoukřídlou dřevěnou bránou (šířka min. 150 cm) jsou dlážděné hrubou dlažbou. Navazující areálový chodník, který vede podél  budovy Dolní Landhausky, je pak rovný s kvalitním asfaltovým povrchem a kopíruje vrstevnici terénu vedoucí pod vinicí prakticky až k jihozápadní bráně u ulice Perucká. Přístupové cesty z Perucké stráně však mají místy výraznější sklon (až 10 %) a porušený asfaltový povrch s prasklinami i hrubšími nerovnostmi.

Přístup z Rybalkovy ulice v blízkosti křížení s ulicí Charkovská značně komplikuje nerovný povrch (hrubá dlažba, štěrk) u vstupní brány (šířka min. 150 cm) v kombinaci s výrazným sklonem (10-15 %) navazující areálové cesty.

Areál

Park má převážně svažitý terén. Rozlehlejší rovná plocha je v severní části v okolí Gröbeho vily a sousedícího Pavilonu, kde se nachází restaurace. Schodiště mezi budovami lze obejít severovýchodní obchozí trasou.  Povrchy oblasti tvoří převážně asfalt, hrubší mozaika (na terase vily) a mlat (kolem Pavilonu).

Přiměřeně rovinatý úsek se táhne také podél jižní hranice sadů, kterou tvoří potok Botič. V přilehlé budově usedlosti Dolní Landhausky jsou k dispozici veřejné toalety s upravenou kabinou.

Síť asfaltových cest v západní části parku kolem umělé jeskyně a vodního prvku má místy výrazné podélné (8-14 %), případně i příčné (až 6 %) sklony.

Viniční altán zasazený ve vinici pod vilou je přístupný pouze po schodištích.

Součástí areálu jsou dvě oplocená dětská hřiště (vstupní branka šířka 100 cm), ke kterým vedou krátké chodníky s hrubší dlažbou. Povrchy pod herními prvky jsou pískové.

Hygienické zázemí

Veřejné WC se nachází v dolní části Havlíčkových sadů u usedlosti Dolní Landhauska. Přístupová cesta má mlatový povrch.

Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 188 cm, hloubka 160 cm), která má celkově zanedbaný stav, je samostatná. Toaleta se uzamyká na Euroklíč. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 96 cm). Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Obě madla jsou však krátká (délka 56 cm). Umyvadlo s tlačítkovou baterií nemá dostatečný podjezd.

Parkování

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici.

Galerie:
Park Havlíčkovy sady   Park Havlíčkovy sady   Park Havlíčkovy sady   Park Havlíčkovy sady   Park Havlíčkovy sady   Park Havlíčkovy sady   Park Havlíčkovy sady
Mapa